SZKOLENIA

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne szkolenia, które przygotowują pracowników do skutecznego działania w przypadku zagrożenia pożarem.

1
Dbamy, aby instalacje Klientów były niezawodne i sprawne
2
Szybka i profesjonalna obsługa
3
Zapewniamy niezbędne wsparcie naszym Klientom

Kompleksowe szkolenia z ochrony przeciwpożarowej dla każdej branży

Nasze szkolenia przeciwpożarowe są dostosowane do różnych branż i obiektów, obejmują zarówno szkolenia podstawowe, jak i zaawansowane. W ramach naszych kursów pracownicy zdobywają niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym procedur ewakuacji, obsługi sprzętu gaśniczego oraz działania w przypadku pożaru.

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

Oferujemy Państwu profesjonalne oraz kompleksowe usługi z zakresu instalacji przeciwpożarowych – od projektowania, przez wykonawstwo i serwis, aż do wykonywania nadzorów, tworzenia raportów oraz przeprowadzania audytów i szkoleń. Pełny zakres i opis oferty znajduje się poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami oraz do kontaktu w przypadku zainteresowania naszymi usługami.

WYKONAWSTWO

Wykonujemy m.in instalacje pianowe, tryskaczowe, zraszaczowe, hydrantowe (wewnętrzne i zewnętrzne) oraz instalacje sap i dso.

SERWIS

Prowadzimy całoroczny serwis instalacji gaśniczych, stałych urządzeń gaśniczych oraz przenośnego sprzętu gaśniczego. Świadczymy kompleksowy zakres usług serwisowych, w tym konserwacje oraz remonty instalacji i urządzeń przeciwpożarowych.

AUDYTY

Nasze raporty przeciwpożarowe stanowią niezwykle istotny element zapewnienia bezpieczeństwa w różnego rodzaju obiektach. Służą one kompleksowej ocenie stanu systemów przeciwpożarowych oraz identyfikacji ewentualnych zagrożeń. Dzięki temu można podjąć odpowiednie działania w celu poprawy bezpieczeństwa.

PROJEKTOWANIE

Tworzymy m.in. projekty instalacji tryskaczowej, zraszaczowej, pianowej, hydrantowej (wewnętrznej i zewnętrznej), sap, dso wg. norm: PN-EN, FM Global, NFPA, VdS.

Szkolenie przeciwpożarowe z zakresu ochrony ppoż

Zapewniamy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, które pozwalają pracodawcom spełnić obowiązek przeprowadzenia podstawowych szkoleń przeciwpożarowych w ich miejscu pracy. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług, aby zapewnić bezpieczeństwo w swoim zakładzie pracy. Uzupełnienie wiedzy pracowników oraz pracodawców związanych z ochroną przeciwpożarową jest głównym celem szkoleń ppoż.

Co to jest szkolenie przeciwpożarowe?

Szkolenie przeciwpożarowe dla pracowników to istotny element ochrony przeciwpożarowej, który ma na celu zwiększenie świadomości i umiejętności w zakresie zachowań podczas niebezpiecznej sytuacji pożarowej. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej obowiązków, procedur, oraz odpowiedniego zachowania w przypadku zagrożenia pożarem. Podczas kursów oraz instruktażu uczestnicy szkolenia będą mieli okazję także sprawdzić swoją dotychczasową wiedzę.

Obowiązek pracodawcy w zakresie szkoleń ppoż dla pracowników

Szkolenie z zakresu ochrony ppoż to istotny element ochrony przeciwpożarowej oraz BHP, który ma na celu m.in. zwiększenie świadomości i umiejętności pracowników oraz pracodawców w zakresie zachowań podczas sytuacji pożarowej. Celem szkolenia pracowników jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej obowiązków, procedur, odpowiedniego zachowania w przypadku zagrożenia pożarem oraz w celu zapewnienia osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie szkolenia przeciwpożarowe dla swoich pracowników zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej. Szkolenia obowiązkowe obejmują zakres ochrony przeciwpożarowej w miejscu pracy, procedury działania w przypadku pożaru oraz obsługę podręcznego sprzętu gaśniczego.

Kto powinien przeprowadzić szkolenie przeciwpożarowe?

Szkolenia przeciwpożarowe powinny być przeprowadzane przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, uprawnieniami oraz zaświadczeniami, jak np. inspektorzy ochrony przeciwpożarowej. My także oferujemy szkolenia z zakresu ppoż – posiadamy niezbędne umiejętności praktyczne i teoretyczne.

Podstawowe zagadnienia poruszane podczas szkolenia ppoż

Podczas szkolenia przeciwpożarowego uczestnicy zdobywają wiedzę na temat ogólnych zasad ochrony przeciwpożarowej, obowiązków pracodawcy i pracowników w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, procedur ewakuacji, oraz korzystania z urządzeń przeciwpożarowych.

Jakie są istotne informacje dotyczące szkoleń ppoż?

Szkolenia przeciwpożarowe są kluczowym elementem poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy. Dzięki nim pracownicy zdobywają umiejętności niezbędne do szybkiej i efektywnej reakcji w sytuacji zagrożenia pożarowego. Nasza oferta szkoleń obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną, pozwalając uczestnikom na pełne zrozumienie procedur i zachowań w przypadku pożaru.

Zapewniamy szkolenia zgodne z obowiązującymi przepisami, które pozwalają pracodawcom spełnić obowiązek przeprowadzenia szkoleń przeciwpożarowych w miejscu pracy.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, aby zapewnić bezpieczeństwo w swoim zakładzie pracy!